Начинание, замислено в 2006 г. и започнато през 2013 г., за възстановяване и съхраняване на фантастичните разкази, родни и преведени, видели бял свят в отдавна изчезнали български периодични издания. С безкористната подкрепа на неколцина привърженици, то продължава и днес.